تبلیغات
نگارستان - احساس بالاتر از دلیل است (ضرب المثل)

نگارستان
خداوندا تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک

Online User