تبلیغات
نگارستان - ضرب المثل فارسی باترجمه انگلیسی

نگارستان
خداوندا تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک

Online User