تبلیغات
نگارستان - کلمات پروردگار

نگارستان
خداوندا تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک

Online User