تبلیغات
نگارستان - اگه جلوی زبونت رو بگیری،خیلی چیزا حل می شن

نگارستان
خداوندا تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک

Online User